Privacyverklaring

Hengelsportvereniging ’t Sluisje

Hengelsportvereniging ’t Sluisje is gevestigd te Lieshout en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235526. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging ’t Sluisje verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. Gebruik van persoonsgegevens voor het aanschaffen van een dagvergunning

1.2 Sportvisserij Nederland verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. betaalgegevens;
h. browsercookies.

2. Informatie, wijziging en bezwaar

U kunt contact opnemen met Hengesportvereniging ’t Sluisje per e-mail: info@dagjevisseninlieshout.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging ’t Sluisje persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging ’t Sluisje met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging ’t Sluisje.

(e) verzoek om verwijdering van persoonsgegevens: stuur een e-mail naar info@dagjevisseninlieshout.nl

3. Beveiliging van uw gegevens

3.1 Hengelsportvereniging ’t Sluisje zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging ’t Sluisje treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 Alle gegevens die wij van u ontvangen blijven binnen onze vereniging. Wij gebruiken u gegevens uitsluitend voor het verwerken van onze dagvergunningen die u via de website kunt kopen.